Senin, 14 November 2011

Hantaran Bentuk Jerepah

bentuk Jerapah:menggambarkan sesosok calon kedua pengantin mempunyai daya fikiran panjang (tinggi) sebelum melakukan apa yang akan dikerjakan untuk melangkah mencapai kejenjang kehidupan yang akan mendatang.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar